Monastyr Ostrog

Położony w górach Monastyr Ostrog to miejsce pielgrzymkowe ważne zarówno dla chrześcijan, jak i dla wyznawców Islamu.

Monastyr Ostrog – miejsce cudów

Klasztor Ostrog jest chyba jedynym kulturalno-historycznym i jednocześnie religijnym zabytkiem w Czarnogórze, który znają nie tylko chrześcijanie, ale również wyznawcy islamu. Jest to miejsce, które rocznie odwiedza ponad milion osób – zarówno wiernych, jak i turystów. Celem pielgrzymów wyznania prawosławnego, katolickiego i islamu jest nawiedzenie relikwii założyciela tego monastyru – św. Vasilije Ostroškog.

Według podań Święty przybył na tereny Czarnogóry w drugiej połowie XVII wieku, uciekając przed Turkami z miejscowości Trebinje (dzisiejsza Bośnia). Wraz z innymi mnichami postanowił wybudować w niedostępnym dla wrogów miejscu nowy klasztor. Wybrał masyw górski (tzw. Ostroških Greda) i w 1666 roku na wysokości 960 m n.p.m. uroczyście otworzył górny monastyr. Dzisiaj można zwiedzać również nowszy, dolny klasztor pw. Św. Trójcy, który został wybudowany w 1824 roku i znajduje się na wysokości 630 m n.p.m. Obok niego znajduje się również konak (czyli zabudowania klasztorne) z 1742 roku.

Kult Vasilije rozpoczął się już siedem lat po śmierci założyciela klasztoru, kiedy wierni znaleźli ciało Świętego w nienaruszonym stanie. Sarkofag wraz z relikwiami został umieszczony w specjalnie wybudowanej kaplicy górnego klasztoru (cerkiew Vavedenja Bogorodice). W dniu dzisiejszym wierni składają swoje prośby i podziękowania za cuda, które miały miejsce dzięki wstawiennictwu św. Vasilija Ostroškog.