Polityka prywatności strony Balkan Trip (zwana dalej po prostu Polityką Prywatności) opisuje zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Zasady te są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tanja Cieśla-Ilić (więcej o mnie dowiesz się tutaj). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania ze strony. Jeśli chciałbyś się ze mną skontaktować, możesz to zrobić mailowo na adres kontakt@balkantrip.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania: informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie oraz informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:

 • informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz strony, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego;
 • pliki cookies – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego stronę (np. komputer, smartfon)

Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:

 • administrowania serwerami i stronę;
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i strony;
 • zapewnienia świadczenia określonych usług;
 • celów statystycznych, tj. w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Przekazanie danych osobowych następuje w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w przypadku użytkowników korzystających ze strony: prowadzenia analizy zachowań na stronie internetowej (częstotliwości wizyt w serwisie, przeglądania zakładek, itp), w celu realizacji działań marketingowych Administratora bądź zapewnienia spersonalizowanych reklam, w zakresie m. in. potrzeb profilowania w sposób, który uwzględnia dopasowanie reklam do zainteresowań i preferencji poszczególnych użytkowników – zgoda użytkownika (poprzez wyrażenie akceptacji ustawień przeglądarki w zakresie używania plików cookies przez stronę);
 • udzielania odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące konkretnej oferty – zgoda potencjalnego klienta (zamówienie oferty);
 • realizacji zawartych umów bądź dostawy usług, w tym: konieczności realizacji umów lub konieczności przetwarzania danych przed ich zawarciem;
  w zakresie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: podatków, archiwizacji dokumentów;
 • prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym m. in.: dochodzenia roszczeń, obrony przed nimi lub ich ustalenia, utrzymania bieżących kontaktów dotyczących umów, podejmowania negocjacji, utrzymania relacji biznesowych, właściwej identyfikacji klientów, kontrahentów i osób ich reprezentujących, a także ich pracowników i osób współpracujących.

Gromadzenie danych

Źródłem danych są zazwyczaj użytkownicy strony, czyli osoby, których dane dotyczą.

W przypadku pracowników, współpracowników lub reprezentantów kontrahentów Administratora, klientów bądź reprezentantów klientów współpracujących w jego imieniu z Administratorem, możliwe jest otrzymanie ich danych osobowych przez Administratora od kontrahentów lub klientów w związku z wyznaczeniem przez nich osób do kontaktu.

Dobrowolność podania danych

Użytkownicy przekazują dane osobowe dobrowolnie, przy czym w określonych sytuacjach ich podanie może wynikać z przepisów prawa lub postanowień umowy, a w konsekwencji odmowa ich udostępnienia uniemożliwi realizację przepisów prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy.

Zazwyczaj źródłem danych są użytkownicy strony, czyli same osoby, których dane dotyczą.

Ujawnienie danych osobowych

Administrator danych osobowych ma prawo ujawnienia danych użytkowników strony wyłącznie upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz następującym kategoriom odbiorców:

 • organom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy kontrolujące, komornik, policja);
 • podmiotom  uprawnionym,  gdy  jest  to  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń);
 • podmiotom  uprawnionym,  gdy  jest  to  niezbędne  do  prawidłowej  realizacji  postępowań (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej);
 • podmiotom uprawnionym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, czyli dostawcom usług upoważnionym przez Administratora do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone. Okres przechowywania danych przez Administratora danych osobowych zostaje podany w momencie ich zbierania, np. w umowach, które zostają zawarte z użytkownikami czy formularzach zapytania o ofertę.

Co do zasady, okresy przechowywania danych są ustalane w oparciu o następujące kryteria:

 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych, na wykorzystanie plików „cookies” umożliwiających nam marketing bezpośredni, kierowanie spersonalizowanej reklamy w wyniku profilowania) – do czasu odwołania zgody;
 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane z Administratorem danych osobowych relacje umowne – do czasu ustania okresów przedawnienia, o których mowa w przepisach prawa, właściwych dla danego typu roszczenia, na podstawie których użytkownicy lub Administrator mogliby mieć prawo do wniesienia roszczenia;
 • w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane są przechowywane tak długo, jak zobowiązuje do tego prawo.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych użytkowników, mają oni prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie;
 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika strony, gdy przetwarzanie jest dokonane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Taki sprzeciw użytkownicy strony mogą wnieść w każdym czasie;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Taki sprzeciw użytkownicy strony mogą wnieść w dowolnym momencie.
 • W przypadku przetwarzania dane osobowe na podstawie zgody, użytkownicy strony mają prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Użytkownicy strony mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Wykorzystywanie plików cookies na stronie

Szczegółowy zakres wykorzystywania plików cookies na stronie został opisany w Polityce plików cookies dostępnej tutaj.

Portale społecznościowe

Administrator danych jest właścicielem następujących stron profilowych:

 • Facebook: Fanpage Balkan Trip

co może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników odwiedzających wskazane wyżej profile, strony oraz kanały, bądź wchodzących w interakcje z tymi profilami, stronami i kanałami (polubienia, subskrypcje, komentarze, przesyłane wiadomości).

Gromadzone dane dotyczą aktywności na danym profilu, przy czym użytkownicy strony są również związani polityką prywatności i regulaminami obowiązującymi i zaakceptowanymi przez nich w ramach odwiedzanych portali internetowych, z którymi powinni się zapoznać.

Zmiany dotyczące Polityki Prywatności

Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. O wszelkich zmianach w ustawodawstwie mających wpływ na przetwarzanie i ochronę danych osobowych w stronie użytkownicy są bezzwłocznie informowani poprzez aktualizację Polityki Prywatności.

Mam nadzieję, że już wszystko jasne Zapraszam na wakacje w Czarnogórze!